Η κουλτούρα

Η αποστολή:

τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας τρόπο ζωής, τη διάδοση του πολιτισμού, με τα αισθήματά μας στην κοινωνία, την προώθηση του πολιτισμού της κοινωνικής προόδου.

Το επιχειρηματικό πνεύμα:

Πρώτα, με τον δικό μας τρόπο, προς τα πάνω, σκληρή δουλειά, καινοτομία και ρεαλιστική, επιστημονική αρμονία.

Ο σκοπός της επιχείρησης:

συμβαδίζει με την εποχή, με αποτέλεσμα την τάση, να οδηγήσει στο μέλλον για την ανθρωπότητα.

Επιχειρησιακός στόχος:

Ως βιομηχανία μας μοντέλο, με τον Μπραντ.

Επιχειρησιακός στόχος:

Ως βιομηχανία μας μοντέλο, με τον Μπραντ.

Η αξία της επιχείρησης:

μάρκα + προσωπικό + αφοσίωση = η αξία της επιχείρησης.

Η έννοια της επιχείρησης:

κατευθυντήρια έννοια έννοια, για την προώθηση της καινοτομίας, της ποιότητας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των σημάτων, την ταχύτητα, την επιστημονική δημιουργεί την τέλεια.

επιχειρηματική στρατηγική:

εμπορικό προσανατολισμό, το άνοιγμα της αγοράς, την ενσωμάτωση των πόρων, το συντονισμό, τη σταδιακή εφαρμογή, κατά μήκος της εκ των προτέρων.

Η αρχή διαχείρισης:

να συνεχίσει τις προσπάθειες για το άνοιγμα της εργασίας, εμπορίας και προώθησης, να δημιουργήσει ένα περιβάλλον, διεύρυνση της αγοράς και με τις υπηρεσίες μας.

Πολιτική διαχείρισης:

Με την ομαλοποίηση της διαχείρισης ως βάση, την επέκταση της αγοράς ως πλατφόρμα για την καινοτομία προϊόντος ως πυλώνας για την τεχνική αναβάθμιση ως γέφυρα για την εξαιρετική ποιότητα της προστασίας, της πρώτης τάξεως σύγχρονη επιχειρησιακή ικανότητα για τη διαχείριση του αντικειμένου.

έξυπνη ιδέα:

People first, value embodying, implementation the combination between “capital” and “wisdom”.

Πολιτική ποιότητας:

Όλοι οι εμπλεκόμενοι, αρχηγός χρειάζεται προσοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία, για την εξαιρετική ποιότητα της επιστήμης, να εισέλθουν στην αγορά.

πρότυπα ποιότητας:

πρότυπο προϊόντος ισούται με τους πελάτες μας (χρήστες) ικανοποίηση.

Η έννοια της ποιότητας:

ποιότητα έχει μάρκα vtvrobot και vtvrobot είναι διάσημη σε όλο τον κόσμο.

Η έννοια της αγοράς:

Building a “partnership” environment on the basis of “win-win” benefits,getting production and marketing together because of our common fate.

Υπηρεσία:

Customer first, integrity-based!      
 Customer satisfaction is our eternal pursuit!

TOP

Copyright ©VTVIT (ShenZhen) Co., Limited All rights reserved.